Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie.


Obszary specjalizacji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI


Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, łącznie z reprezentowaniem przed organami administracyjnymi i sądowymi w zakresie zagospodarowania nieruchomości (uzyskiwanie warunków zabudowy i zagospodarowania, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie).


PRAWO OCHRONY KONKURENCJI


Mamy doświadczenie w zakresie postepowań związanych z nadużywaniem pozycji dominującej oraz zmów cenowych. Reprezentowaliśmy z powodzeniem klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Aleksandra Czekaj-Dancewicz odbyła szereg szkoleń w zakresie prawa konkurencji, w tym skończyła w tym zakresie studia na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii oraz zdobywała doświadczenie w tej materii w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach w Warszawie


PRAWO BUDOWLANE


procesu budowlanego obejmuje audyty nieruchomości, negocjowanie i sporządzanie umów dotyczących sprzedaży, najmu, wykonywania robót budowlanych, nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami oraz zabezpieczenia prowadzonych inwestycji.


Kancelaria ma także bogate doświadczenie w odniesieniu do procesów budowlanych opartych na prawie zamówień publicznych, a także na umowach FIDIC.


PRAWO UBEZPIECZENIOWE


bardzo rozległe doświadczenie w zakresie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy. Przeprowadzenie tysięcy procesów pozwoliło nam zdobyć unikalną wiedzę na ten temat. Dysponujemy wewnętrzną autorską bazą orzeczeń sądów z terenu całego kraju, co pozwala nam w sposób najbardziej profesjonalny przygotować odpowiednią strategię procesową. W tym celu współpracujemy także z lekarzami oraz biegłymi ds. mechaniki pojazdowej, aby w sposób komplementarny podejść do każdej sprawy. Procentuje to wysoką skutecznością prowadzonych postępowań.


także podmiotom sektora finansowego w zakresie rozmaitych zagadnień związanych z prawem ubezpieczeniowym, w tym dotyczącymi umów agencyjnych oraz świadczeń wyrównawczych, a także gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych


PRAWO PRACY


Doradzamy w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych. Wspieramy w tworzeniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji.


Oferujemy wsparcie w przygotowywaniu najbardziej efektywnych restrukturyzacji zatrudnienia, obejmujących zwolnienia indywidualne i grupowe. Uczestniczymy w negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników.


Pomagamy w zagadnieniach związanych z delegowaniem pracowników do innych państw oraz reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pracę na terytorium Polski.


SPORY SĄDOWE I EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI


Prowadzimy procesy sądowe zarówno polskich, jaki i zagranicznych przedsiębiorców. Zajmujemy się precedensowymi postępowaniami sądowymi nie tylko z uwagi na skomplikowanie zagadnienia, ale także wysokie kwoty sporów (często wielomilionowe). Wysoka skuteczność i wygrywalność powoduje, że powierzane nam są systematycznie liczne sprawy od dotychczasowych i nowych Klientów.


Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych o zadośćuczynienie, odszkodowanie, renty.


Mając za sobą kilka tysięcy procesów nasi Klienci są pewni, że przyjęta taktyka procesowa jest wynikiem posiadanej wiedzy i doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z aktualną linią orzeczniczą i praktyką procesową sądów powszechnych na terenie całego kraju. Jest to wartość, która została nabyta wieloletnim doświadczeniem.


PRAWO RODZINNE


Posiadamysądowych i doprowadzając do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania dla Klientów na etapie pozasądowego rozstrzygania konfliktu.


Wspieramy w sporach dotyczących władzy rodzicielskiej, obowiązków alimentacyjnych i uregulowania kontaktów z dzieckiem.


Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw na podstawie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka.


PRAWO SPÓŁEK


Doradzamy w przygotowywaniu dokumentów rejestrowych, zakładaniu i likwidowaniu podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu uchwał, czy organizowaniu zgromadzeń z uwzględnieniem najbardziej optymalnych rozwiązań.


Przeprowadzamy badania stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence), wspieramy w negocjacjach i transakcjach, opiniujemy umowy,. Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa konkurencji, co gwarantuje bezpieczeństwo przyjmowanych rozwiązań.


PRAWO BANKOWE


Kancelaria od opiniowania nowych produktów wprowadzanych na rynek. Współpracownicy Kancelarii przez wiele lat obsługiwali back office instytucji finansowych oraz dochodzenie wierzytelności. Posiadamy unikalne kompetencje w dziedzinie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – zarówno na etapie formułowania ich zapisów, ale także dochodzenia na ich podstawie roszczeń przed sądami.


PRAWO AUTORSKIE


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze sektora IT jednego z polskich banków. Doradzaliśmy podczas wdrożenia systemu informatycznego przeznaczonego dla całej instytucji, łącznie z jego klientami. Powyższa współpraca zaowocowała szerokim doświadczeniem pracowników Kancelarii w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej.


Doradzamy także architektom oraz projektantom w zakresie ochrony ich praw autorskich do projektów, jak również inwestorom w odniesieniu do możliwości korzystania i przerabiania przez nich zakupionych koncepcji