Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie przede wszystkim na rzecz spółek, a także podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obsługuje także osoby fizyczne w sprawach rodzinnych.

Zespół Kancelarii tworzy grupa profesjonalistów, którzy w sposób indywidualny podchodzą do każdego Klienta. Cechuje nas szybkość działania, wysoka skuteczność oraz gwarancja zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa prawnego oraz zmniejszenia ryzyka podejmowanych działań, co jest doceniane przez naszych Klientów.

Posiadamy rozległe doświadczenie w postępowaniach sądowych, co pozwala nam każdorazowo wypracowywać przemyślaną strategię procesową skutkującą wysoką skutecznością prowadzonych spraw.

Zespół naszej Kancelarii składa się z 13 doświadczonych prawników, w tym 9 adwokatów i radców prawnych oraz ponad 20 adwokatów i radców prawnych współpracujących z nami na stałe na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Gwarantuje to pewność, że w postępowaniach sądowych interesy Klientów będą zapewnione bez względu na miejsce toczącego się procesu.

Ponadto współpracujemy z doradcami podatkowymi, księgowymi, notariuszami, co pozwala nam w sposób komplementarny obsłużyć każdego klienta.

Nasz Zespół


Aleksandra Czekaj-Dancewicz

Adwokat, doktor nauk prawnych


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Stypendystka rządu belgijskiego i Europejskiego Uniwersytetu we Florencji. Doktorantka na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Stażystka w Parlamencie Europejskim. Wieloletni wykładowca w zakresie europejskiego prawa gospodarczego. Krajowy ekspert Komisji Europejskiej ds. swobody przepływu pracowników i członków ich rodzin.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, bankowym, prawie spółek, prawie pracy, nieruchomości i inwestycji budowlanych. Doradza klientom w sprawach rodzinnych.

Posiada szeroką praktykę sądową w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w tym także w zakresie europejskiego postępowania w sprawach transgranicznych, a także prawa ochrony konkurencji.

Obsługuje podmioty z branży finansowej, budowlanej, IT, transportowej, reklamowej, górniczej, spożywczej – krajowe oraz zagraniczne.


+48 501 203 311


Marcin Krauze

Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 2011-2012 studiował na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech, a także odbył praktyki w kancelariach adwokackich w Moguncji oraz Frankfurcie nad Menem.
Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu.

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych oraz postępowaniach sądowych. Stypendysta Uniwersytetu w Moguncji. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z uznanymi kancelariami adwokackimi w Krakowie.


+48 570 336 774


Wojciech Wroński

Adwokat


Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych oraz karno-skarobowych, jak również z zakresu własności intelektualnej. Jest ekspertem ustawy o grach hazardowych (automaty do gier, loterie pieniężne i promocyjne, turnieje pokera, zakłady wzajemne).


+48 665 507 087


Magdalena Kordas

Adwokat


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Swoje bogate doświadczenia zawodowe zdobywała podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w postępowaniach w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Prowadzi także postępowania dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku szkód na mieniu i osobach.


+48 695 918 723


Marianna Poproch-Wesołowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych


Absolwentka i doktor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy (w tym w zakresie zbiorowego prawa pracy, relacji ze związkami zawodowymi i sporów zbiorowych). Jej drugą wiodącą specjalizacją jest prawo nowych technologii, w tym w szczególności prawo internetowe i e-commerce, ochrona danych osobowych, prawo konkurencji oraz prawo własności intelektualnej (w tym w zakresie praw autorskich) przedsiębiorców działających w branży IT i TMT.


+48 509 952 141


Tomasz Spyra

Adwokat


Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem szkołę prawa amerykańskiego (School of American Law) organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski oraz Chicago-Kent Collage of Law. Po odbytej aplikacji adwokackiej uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W kancelariach na terenie aglomeracji śląskiej praktykuje od 2010 r., zdobywając doświadczenie przy obsłudze podmiotów gospodarczych (głównie przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej, budowlanej, usługowej i IT) oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych) oraz prawem gospodarczym i handlowym z ukierunkowaniem na problematykę umów w obrocie handlowym.


+48 512 021 773


Marek Eljasiak

Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Adwokat Marek Eljasiak świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, z którymi współpracuje w ramach stałej obsługi prawnej. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


+48 792 737 301


Adam Hein

Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2011 roku prowadził działalność gospodarczą pod firmą Hein Consulting, zajmując się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się obsługą wiodących na rynku podmiotów z branży budownictwa, budownictwa drogowego, sektora energetycznego, produkcji podzespołów lotniczych oraz IT. Współpracuje również w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


+48 606 748 940


Maciej Zwierzchowski

Adwokat


Absolwent Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz na Juristiche Fakultät Universität Rostock w Rostocku. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, który złożył z wyróżnieniem egzamin adwokacki. Doświadczenie prawnicze zdobywał w renomowanych kancelariach w Kielcach, Krakowie i Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz prawa karnego oraz ma bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


+48 690 481 487


Radosław Kostrubiec

Adwokat


Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie od 2012 r., prowadzi kancelarię w Zamościu łącząc pracę zawodową adwokata z działalnością naukową i dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Autor publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


+48 505 481 401


Anna Kweczka-Janeczek

Adwokat


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Komunikacja Społeczna i Public Relations oraz na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo Spółek Handlowych. Odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. W latach 2005 – 2011 pracowała i praktykowała w Kancelariach Adwokackich świadczących szeroko pojętą pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych


+48 503 895 770


Maciej Pocięgiel

Aplikant radcowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2015 roku ukończył kurs Legal English. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie konsumenckim oraz prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.


+48 570 372 087


Kinga Rokowska

asystent


Studentka prawa na Wydziale Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktywnie działa w Kole Naukowym Rozwoju Osobistego i współpracuje z europejskimi studentami w dziedzinie gospodarki międzynarodowej. Interesuje się prawem cywilnym, a w szczególności prawem rzeczowym.


+48 570 369 771


Tomasz Kusiak

asystent


Student prawa na Wydziale Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem podatkowym.


+48 570 369 771